Djurhållningen på jordbruket


I vår kalla lösdrifts ladugård, byggd år 2003(enligt normen för KRAV), finns det plats för 71 djur. Djuren har fri tillgång på foder och vatten.
Vi föder upp djuren på enbart grovfoder, gräs i olika former, från den mark Vi brukar, och har så gjort i alla tider. Köttet kallas populärt för naturbeteskött. Men för oss är det vanligt kött.
Kalvningarna sker under perioden Mars-Maj, när kalvningarna är över och kalvarna är märkta, släpper vi ut djuren. Kalvarna får gå med sina mödrar hela betessäsongen och dia så mycket de vill.
I Oktober stallar vi in djuren för vintern, i samband med detta skiljer vi kalvarna från korna.

Vårt jordbruk, både växtodling och djurhållning, är EU-ekologiskt certifierat enligt SMAK

  

Nyfiken på världen utanför