Välkommen att Bo på Hälsingegård

I våra boenden får Ni uppleva genuina gårdsmiljöer med bevarade kulturhistoriska värden.
Hos oss får Ni bo i Ol-Ers; ett sommarboende eller Ersk-Mickels; som är ett året runt boende.

Gårdarna i byn Västeräng är omgivna av ett öppet och levande odlingslandskap med utsikt mot Dellensjöarna. Västeräng utgör Gävleborgs läns första kulturreservat med tre stora gårdar i en tät bykärna bestående av 20 byggnader. Ol-Ers är en ståtlig gård med huvudbyggnad och två flyglar från perioden 1840-1860. Till gården hör flera välbevarade ekonomibyggnader och en trädgård samt ett levande jordbruk med dikor. Hos oss disponerar du en egen hälsingegård, där inredningen är 1930-tal och äldre i välbevarat skick.
Möjlighet till guidning i kulturreservatet finns.